1970 - Aswandam en erfgoed - wat doen de vn?

 
De United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO is een van de VN-organisaties. Hij is opgericht in 1945 onder het motto “since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defences of peace must be constructed”. De UNESCO wil dus meehelpen de oorlog uit te bannen.

unesco

De UNESCO is actief op de volgende gebieden: onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie. Ze wil hiermee niet alleen de vrede bevorderen, maar ook twee andere doelstellingen van de Verenigde Naties realiseren: het waarborgen van  universele waarden zoals tot uitdrukking gebracht in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en het verbeteren van de levensomstandigheden van alle mensen overal ter wereld.

De UNESCO heeft een uitgebreid netwerk van Nationale UNESCO-Commissies. Elk van de lidstaten van deze organisatie heeft zo’n Commissie. Nationale Commissies zijn de schakel tussen de UNESCO en diverse groepen van UNESCO-betrokkenen in het betreffende land. Dit zijn de nationale overheid, instellingen en organisaties op het terrein van onderwijs, cultuur, communicatie en wetenschappen, professionele deskundigen en de media.

Eén van de belangrijkste doelen van de UNESCO is het bevorderen van de kennis van cultuurhistorische waarden (gebouwen en monumenten) en natuurlijke waarden (landschappen). Om te zorgen dat deze informatie en deze waarden bij mensen over de hele wereld bekend worden, hebben 122 landen in 1972 de Overeenkomst voor het Werelderfgoed ondertekend. Daarin staat dat de unieke en onvervangbare werelderfgoederen van iedereen op de wereld zijn en dat de landen waar ze staan verantwoordelijk zijn voor het behoud van deze erfgoederen.

Kijk voor meer informatie over de UNESCO op https://www.unesco.org en op de officiële werelderfgoed site https://whc.unesco.org/

 

verwante lessen

Login Form