1972 - Na de Club van Rome

 
In het Handvest van de Verenigde Naties uit 1945 komt het woord ‘milieu’ helemaal niet voor. Ook vind je nergens in het Handvest verwijzingen naar klimaatverandering, vervuiling, uitputting van natuurlijke hulpbronnen of een achteruitgaande biodiversiteit.

Tot 1972 stonden deze zaken niet of nauwelijks op de agenda van de VN, daarna des te meer. Dat blijkt al uit de vele VN-conferenties over milieu, natuur en klimaat die vanaf dat jaar zijn gehouden.

klimaarconferentieVN-Klimaatconferentie in Glasgow 2021

 

verwante lessen

Login Form