1999 - Battle of Seattle

 

Globalisering is wereldwijde, toenemende verwevenheid op economisch, politiek en cultureel gebied. Het kwam begin jaren ’80 op gang toen er steeds snellere en betere communicatiemiddelen beschikbaar kwamen, de internationale handel steeds meer vrijgemaakt werd van allerlei belemmeringen en daardoor enorm in omvang toenam, steeds meer taken van de overheid werden overgedragen op bedrijven en bedrijven van de overheid steeds meer wettelijke speelruimte kregen om zaken te doen en vaak ook minder belastingen hoefden te betalen.

In 1999 vond men globalisering min of meer vanzelfsprekend. Niet in het minst omdat het gepaard ging met toenemende en verder verbreide welvaart bij burgers en vaak ook met hogere winsten bij bedrijven.

Inmiddels waren sommige mensen tot het besef gekomen dat globalisering ook een schaduwzijde heeft. Die kwamen daarom in verzet tegen verdergaande globalisering en noemden zich ‘anders-globalisten’.

protestAndersglobalistisch protest in Le Havre, bij de G8 in 2011

 

verwante lessen

Login Form