Meer dan 8 miljard mensen

 

Lange tijd groeide de wereldbevolking langzaam. Pas in de 19e eeuw ging het sneller en in de tweede helft van de 20e eeuw nog veel sneller. In 2020 was het aantal mensen gegroeid tot 7,8 miljard en de komende tientallen jaren zullen er waarschijnlijk nog enkele miljarden mensen bijkomen.

Groei wereldbevolking:

  • 3 miljard  - 1960
  • 4 miljard  - 1974
  • 5 miljard  - 1987
  • 6 miljard  - 1998
  • 7 miljard  - 2011
  • 8 miljard -  2022

Het Department of Economic and Social Affairs DESA van de Verenigde Naties schatte in 2017 dat de wereldbevolking in 2030 gegroeid zal zijn tot 8,6 miljard, in 2050 tot 9,8 miljard en in 2100 tot 11,2 miljard.

miljarden 

Naar: https://www.un.org/development/desa/en/news/population/world-population-prospects-2017.html

 

verwante lessen

Login Form