Meer dan 8 miljard mensen - opdracht

 

opdrachtOf die prognoses uit zullen komen of niet, alle deskundigen zijn het er over eens dat de wereldbevolking niet eindeloos kan blijven groeien, omdat de hulpbronnen van de aarde die de mensen nodig hebben eindig zijn.

Moeten we daarom inzetten op een snelle afremming van de groei van de wereldbevolking, om zo veel ellende te voorkomen? Zo ja, welke maatregelen wil je daarvoor nemen?
Of is de groei van de wereldbevolking op zich geen reden om ons zorgen te maken omdat die ‘vanzelf’ zal afvlakken en stoppen? Als we dat laatste mogen verwachten, hoe is dat dan te verklaren?

Dat zoek je uit samen met je klasgenoten.

Daarna maak je een beleidsplan. Dat kan een plan zijn waarin al of niet wordt ingegrepen in de groei van de wereldbevolking. Daarbij is de vraag of het mogelijk is om te komen tot een wereld waarin iedereen in redelijke welvaart kan leven.

Je kunt hierbij jouw eigen prognose toevoegen voor de omvang van de wereldbevolking gedurende de rest van deze eeuw.

 

verwante lessen

Login Form