Meer dan 8 miljard mensen - dit ga je doen


werkinuitvoeringeenuurVoor deze opdracht krijg je 1 lesuur de tijd. Deze opdracht doe je samen met drie klasgenoten.

Neem samen de bronnen door. Bespreek onderling of je voor of tegen maatregelen bent om de groei van de wereldbevolking af te remmen, zodat die minder omvangrijk wordt dan de DESA in 2017 verwachtte. Bedenk ook maatregelen die niet bedoeld zijn om de groei van de wereldbevolking af te remmen, maar er wel invloed op hebben.

Houd bij het opstellen van je beleidsplan rekening met trends die nu al van invloed zijn op de groei van de wereldbevolking.

Eén trend krijg je alvast cadeau: in rijkere landen waar de woon- en andere vaste lasten erg hoog zijn en beide partners minstens in deeltijd buitenshuis werken om toch rond te komen, trouwen mensen op steeds latere leeftijd en krijgen vrouwen hun eerste kind op steeds latere leeftijd.

Schrijf je beleidsplan uit.

Voeg bij je beleidsplan een grafiek om aan te geven hoe groot de wereldbevolking volgens jou zal zijn in de loop van de periode tot 2100.

 

verwante lessen

Login Form