Duurzame aarde 2100

 

“De aarde heeft voldoende om ieders behoefte te bevredigen maar niet ieders hebzucht.”
Mahatma Gandhi (1869-1948)

Van deze uitspraak is het tweede deel altijd waar geweest. Het eerste deel is dat  niet meer. We verbruiken elk jaar meer van de hulpbronnen van de aarde dan de aarde in een jaar tijd kan voorbrengen. De dag van het jaar waarop we de hulpbronnen van de aarde van het lopende jaar hebben verbruikt, valt steeds vroeger. Dat komt alleen al doordat de wereldbevolking blijft groeien. In 2020 waren we met 7,8 miljard mensen. Het Department of Economic and Social Affairs DESA van de Verenigde Naties schatte in 2017 dat de wereldbevolking in 2030 gegroeid zal zijn tot 8,6 miljard, in 2050 tot 9,8 miljard en in 2100 tot 11,2 miljard.

Naar: https://www.un.org/development/desa/en/news/population/world-population-prospects-2017.html

Bovendien neemt de welvaart in steeds meer landen toe, waardoor het verbruik van hulpbronnen van de aarde nog meer stijgt.

We moeten dus juist een flinke stap terugdoen in ons verbruik van hulpbronnen, als we ervoor willen zorgen dat het eerste deel van Gandhi’s uitsprak opnieuw gaat stroken met de feiten. Zo niet, dan zullen toekomstige generaties steeds meer armoede, voedseltekorten, schadelijke gevolgen van klimaatverandering en andere ellende over zich heen krijgen.

Moeten we dan steeds meer van onze welvaart inleveren en op den duur zelfs in armoede gaan leven? Nee. Wel moeten we onze huidige manieren van consumeren en produceren zodanig aanpassen, dat we niet langer roofbouw plegen op de aarde.

blackfridayAmerikaans warenhuis tijdens Black Friday, dé dag waarop consumenten de meeste producten kopen 

 

verwante lessen

Login Form