Duurzame aarde 2100 - bron: cradle to cradle


Naast recycling zijn er nog andere manieren om onze manier van leven duurzamer te maken. Dat zijn bijvoorbeeld ook de vermindering van CO2-uitstoot, minder gebruik maken van giftige materialen en die na gebruik niet zomaar weggooien, alsmede het meewerken aan het behoud van biodiversiteit.

Dit betekent dat recyclen alleen, als je kijkt naar de toekomst, niet voldoende is. Immers, veel producten, ook al kun je ze (gedeeltelijk) recyclen, worden nog steeds gemaakt met behulp van eindige grondstoffen en energiebronnen. Dit probleem moet op de een of andere wijze opgelost worden. Een van de manieren om dit te doen is het Cradle to Cradle- (van wieg tot wieg) of C2C-concept.

Dit concept is bedacht door de architect William McDonough en de scheikundige Michael Braungart en het gaat eigenlijk verder op het reeds bestaande idee van een kringloopeconomie. Het komt hierop neer dat elk materiaal en daaruit volgend product moet worden ontworpen als grondstof voor een volgend product. Men onderscheidt daarbij:

  • een biologische kringloop waarin elk eindproduct 100% afbreekbaar is, en
  • een technische kringloop.

cradle2cradle

C2C werkt het beste als hiervoor producten en componenten zoveel mogelijk uit natuurlijke materialen vervaardigd worden. Een luier bijvoorbeeld, kan gemaakt worden uit organisch materiaal, dat na gebruik 100% wordt afgebroken tot compost. Wanneer een product niet vervaardigd kan worden uit biologisch materiaal, kan men ook technische, niet-bio-afbreekbare materialen gebruiken. Deze stoffen moeten in een gesloten technisch kringloopsysteem worden ingevoerd. In de technische kringloop dient een materiaal hergebruikt te kunnen worden als een hoogwaardige grondstof. Een voorbeeld is staalbedrijf Umicore in België. Dit bedrijf gebruikt hoogwaardig staal dat na honderd keer hergebruik nog zo goed als niets aan kwaliteit heeft ingeboet.

De gebruikte materialen moeten ook nog volkomen veilig zijn voor mens, dier en plant en met behoud van kwaliteit hergebruikt kunnen worden in de biosfeer of technosfeer. Bovendien moet het product ook snel en makkelijk ontmanteld kunnen worden voor hergebruik.

 

verwante lessen

Login Form