Duurzame aarde 2100 - wat doen de vn?


In 1987 verscheen het rapport ‘Our common future’ (Onze gemeenschappelijke toekomst) van de World Commission on Environment and Development van de VN. Dit rapport staat ook wel bekend als het Brundtland-rapport. In dit rapport is voor het eerst duurzame ontwikkeling omschreven: ‘Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen.’

Dat de Verenigde Naties duurzame ontwikkeling prominent op hun agenda hebben gezet, is te zien aan de verklaring met zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen die ze in 2915 hebben aangenomen. Die doelen moeten in 2030 zijn behaald.

duurzameontwikkelingsdoelen

Hiervan hebben maar liefst vijf min of meer betrekking op duurzame ontwikkeling Dat zijn:

11. Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam.

12. Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen.

13. Neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden.

14. Behoud en maak duurzaam gebruik van de oceanen, de zeeën en maritieme hulpbronnen.

15. Bescherm, herstel en bevorder het duurzame gebruik van ecosystemen, beheer bossen duurzaam, bestrijd woestijnvorming en landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe.

 

verwante lessen

Login Form