Globalisering, vloek of zegen? - opdracht

 

opdrachtVaak hoor je zeggen: "Globalisering brengt meer welvaart en welzijn voor iedereen". Daar zorgt de vrije markt wel voor. Laat die ongestoord zijn gang gaan, dan komt er vanzelf een einde aan armoede en gebrek. Globalisering is dus een zegen. Anderen wijzen erop dat globalisering ook een vloek is. Die geloven niet dat de vrije markt de belofte van welvaart en welzijn voor iedereen kan inlossen.

Voor beide standpunten zijn argumenten aan te voeren. Welke dat zijn, dat ga je na in de bronnen die in de les zijn opgenomen.

Daarna ga je na hoe globalisering moet worden aangepast om alsnog de belofte te kunnen inlossen dat iedereen er qua welvaart en welzijn op vooruit gaat.

 

verwante lessen

Login Form