Globalisering, vloek of zegen? - bron: het nieuwe kapitalisme

 

noreenahertzDe kredietcrisis (zoals die ook in de bron: video naar voren kwam) deed deskundigen en politici kritisch kijken naar het laissez-faire-kapitalisme van de jaren ’80 en daarna. Kritische kanttekeningen bij dit idee:

 • “We maken nu het einde mee van het Gucci-kapitalisme. Een periode waarin de markt, zelfregulering, eigenbelang, hebzucht en consumentisme de boventoon voerden.”

  Noreena Hertz, Brits econoom (zie haar foto rechts)

 • “De crisis is meer een morele dan een financiële crisis. [Het debat moet niet alleen gaan over strengere regulering en toezicht, maar] “minstens zozeer over de balans tussen meer en genoeg, tussen duurzaamheid en snel gewin, tussen korte en lange termijn, tussen matiging en hebzucht.”

  Uitspraak van Wouter Bos in 2010, toen hij minister van Financiën was in het kabinet Balkenende-IV.

 • “Onze manier van leven is niet houdbaar. We hebben niet alleen een financiële en economische crisis, maar ook een klimaatcrisis, een watercrisis, een energiecrisis en een voedselcrisis.”

  Dat zei Herman Wijffels, voormalig Rabo-bestuursvoorzitter tijdens een symposium in 2009 van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Hij voegde eraan toe dat naarmate de wereldbevolking in aantal verder stijgt, de problemen alleen maar zullen toenemen. Er moet dringend een nieuwe vorm van 'global governance' worden ontwikkeld om dat te voorkomen.

 • “De bijeenkomst van de Groep van twintig grootste economieën (de G-20) die in Londen wordt gehouden, is een belangrijke stap in de goede richting. Het besef begint door te dringen dat we alleen door intensieve wereldwijde samenwerking uit deze crisis kunnen komen. De globalisering wordt nu vaak gezien als de oorzaak van de crisis, maar we moeten niet vergeten dat diezelfde globalisering ons heel veel welvaart heeft gebracht, ook in de arme landen.”

  Dat zei een internationaal werkende ondernemer in de aanloop naar de G20-top die in 2009 in Londen werd gehouden. Hij zei ook te onderkennen dat een grotere rol van de overheid in de economie nodig is om uit de crisis te komen, maar dat hij tegelijkertijd bang was voor een overreactie. Hij vreesde dat de overheid de ruimte van de markt te veel gaat inperken, waardoor dynamiek en innovatieve kracht worden geremd.


Behalve de uitspraak van Bos zijn deze uitspraken ontleend aan een artikel uit Het Financieële Dagblad van 28 maart 2009.


verwante lessen

Login Form