Globalisering, vloek of zegen? - bron: evert nieuwenhuis

 
evertnieuwenhuisEvert Nieuwenhuis: De Grote Globaliseringsgids (Van Gennep, 2005)

"In 1999 zette ik in Afrika mijn eerste schreden op het journalistieke pad. Ik was net afgestudeerd en wilde zien, horen, ruiken en voelen hoe een grote meerderheid van de wereldbevolking leeft: in armoede. Na een half jaar met pen en notitieblok door Afrika gezworven te hebben, keerde ik met veel indrukken en nog meer vragen terug. Vooral die ene vraag bleef onbeantwoord: hoe moeten we armoede bestrijden?

De sombere cijfers en felle aanklachten van hulporganisaties en anders-globalisten zijn indrukwekkend, maar liberale economen stellen dat de afgelopen 20 jaar de armoede juist spectaculair is gedaald. Het percentage van de wereldbevolking dat van minder dan een dollar per dag moet leven, is volgens hen gehalveerd naar 21 procent. Vooral de ontwikkelingslanden zouden worden opgestoten in de vaart der volkeren: sinds 1970 steeg de gemiddelde levensverwachting er van 55 naar 64 jaar, daalde de kindersterfte met 20 procent, liep het analfabetisme in rap tempo terug en zakte het percentage ondervoede mensen van 35 naar 17 procent. En niet te vergeten: er leven meer mensen dan ooit in een democratie. Mijn zoektocht leverde dus geen eenduidig, overzichtelijk antwoord op.

Eén ding was me wel duidelijk geworden: het codewoord is globalisering, het proces waardoor mensen wereldwijd in toenemende mate van elkaar afhankelijk zijn.

 

verwante lessen

Login Form