Helpt hulp? - opdracht

 

opdrachtStel: er treedt een nieuw kabinet aan met een minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Voor die minister aan de slag gaat, wint hij of zij bij jullie advies in over hoe hij of zij aan ontwikkelingssamenwerking gaat doen.

Dat willen jullie best wel doen, maar dan moet je eerst nagaan:

  • hoe Nederland ontwikkelingssamenwerking onder het kabinet Rutte-III heeft aangepakt;
  • of Nederland tussen 1965 en het aantreden van het kabinet Rutte-III steeds die aanpak heeft gevolgd of anders te werk is gegaan;
  • hoe China, nu een rijk land dat actief aan ontwikkelingssamenwerking doet, hierbij te werk gaat;
  • hoe je kunt vaststellen of en in welke mate de  aanpak succes heeft gehad, en
  • hoe hij of zij de aanpak en de oogmerken van zijn of haar aanpak wil afstemmen op wat de Verenigde Naties wil bereiken met ontwikkelingssamenwerking.

Zodra je dat allemaal weet, maak je je advies aan de minister in de vorm van een geschreven rapport of een podcast. Vertel hierin:

  • welke van de drie wijzen van aanpak die je in de les tegenkomt, volgens jou het beste werkt;
  • waar je binnen de door jou gekozen aanpak de nadruk op wil leggen, en
  • of je de aanpak wil richten op bepaalde landen of regio’s en zo ja, welke landen of regio’s.

  

verwante lessen

Login Form