Helpt hulp? - bron: nederlands beleid


Aanvankelijk ondersteunde Nederland met ontwikkelingssamenwerking een aantal ontwikkelingslanden, omdat het heel moeilijk is alle ontwikkelingslanden van de wereld tegelijk te helpen. In 2008 bijvoorbeeld onderhield Nederland met 36 landen een structurele, bilaterale ontwikkelingsrelatie. In 2009 en 2010 waren het er 39. Onder het kabinet Rutte-I (2010-2012) werd dat aantal teruggebracht. De (financiële) hulp voor de betrokken landen liep via de overheden van die landen. Die landen noemde de regering partnerlanden.

Vanaf 2018, onder Rutte-III, ging de regering over op een aanpak die draait om werkterreinen en regio’s. Uitgangspunt hierbij is dat er op het gebied van bestrijding van armoede, honger en ondervoeding, beschikbaarheid van schoon water en onderwijs veel bereikt is sinds 1990. Toch is de ontwikkelingssamenwerking nog steeds noodzakelijk is en wel om de volgende redenen:

  • Er leven nog veel mensen in extreme armoede. Die moeten zien rond te komen met minder dan 1,90 dollar per dag.
  • Het aantal mensen dat op de vlucht is voor oorlog, geweld en vervolging is met bijna 80 miljoen wereldwijd (in 2021) groter dan ooit. Veel van die vluchtelingen zoeken in Europa een veilig heenkomen, maar komen in overvolle kampen terecht, waar ze dicht opeengepakt en onder slechte omstandigheden leven. En die hebben nog geluk gehad, omdat er tijdens hun vlucht over de Middellandse Zee jaarlijks honderden of zelfs duizenden vluchtelingen verdrinken.
    bootvluchtelingen
  • Ook het aantal economische migranten wereldwijd is groter dan ooit. Het gaat om mensen die zich ergens anders willen vestigen om te ontkomen aan armoede en werkloosheid. Veel van deze migranten proberen eveneens naar Europa te komen.
  • In de armste ontwikkelingslanden kunnen de meeste mensen hun handen niet  wassen met schoon water.
  • Er is nog veel moedersterfte en werkloosheid onder jongeren en vrouwen.
  • Wereldwijd worden er gebieden minder leefbaar door klimaatverandering.

Daarom legt de Rijksoverheid zich toe op het verlenen van hulp aan landen in de buurt van Europa met een zwak bestuur of daar waar een gewapend conflict aan de gang is. Vooral uit die landen komen veel vluchtelingen en migranten naar Europa.

Het gaat om landen in het Midden-Oosten, West-Afrika, Noord-Afrika en de Hoorn van Afrika. Met die hulp moeten in deze regio’s de oorzaken van migratie, terreur, armoede en klimaatverandering worden aangepakt.

Onder die hulp valt noodhulp, opvang van vluchtelingen in de eigen regio, aanpak van ongelijkheid tussen jongens en meisjes en tussen mannen en vrouwen, uitbreiding  van onderwijs en werkgelegenheid en het tegengaan van klimaatverandering.

Dit alles doet de regering samen met bedrijven en kennisinstellingen die in ontwikkelingslanden willen investeren (zie ook de animatievideo).

De overheid gebruikt bij haar beleid inzake ontwikkelingssamenwerking als leidraad zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Die zijn in 2015 opgesteld door de Verenigde Naties en moeten in 2030 zijn behaald.

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen zijn te vinden op Sustainable Development Goals: Werelddoelen voor duurzame ontwikkeling | Ontwikkelingssamenwerking | Rijksoverheid.nl.

 

verwante lessen

Login Form