Helpt hulp? - bron: bnp en gini-index


Hoe rijk of arm een land is kun je niet zien aan het BNP van een land want hoe hoog het BNP is, hangt ook af van het aantal inwoners van het land. Wel enig houvast biedt het  BNP per capita, het BNP gedeeld door het aantal inwoners. Maar dan ben je er nog niet helemaal omdat de koopkracht van 1 dollar of 1 euro verschilt per land. Of anders gezegd: met hetzelfde bedrag in dollars of euro’s kun je in het ene land meer dingen kopen dan in het andere. Daarom is de rekeneenheid Purchase Power Parity of PPP in gebruik om het BNP per capita van verschillende landen toch met elkaar te kunnen vergelijken.

Aan de hand van BNP per capita verrekend in PPP is een ranglijst gemaakt die te vinden is op GDP per Capita - Worldometer (worldometers.info) .Deze lijst geeft de stand van zaken in 2017 weer.

Maar de hoogte van het BNP per capita van een land verrekend in PPP zegt nog niets over hoeveel elke inwoner van het land per jaar verdient. Wat dat betreft zijn de verschillen tussen inwoners vaak aanzienlijk. Hoe groot die verschillen zijn, is vast te stellen met de Gini-index. En die kan weer worden gebruikt om landen met elkaar te vergelijken. Dat doen bijvoorbeeld de United Nations Development Programme UNEP en de Wereldbank.

De Gini-index is altijd een waarde tussen 0 en 100. De waarde is 0 als alle inwoners van een land precies hetzelfde inkomen hebben en 100 als precies één inwoner alle geld verdient dat er in het land verdient wordt. In de praktijk is dat niet mogelijk, dus heeft de index van elk land een waarde tussen 0 en 100. De meeste West-Europese landen hebben een zeer lage Gini-index. De index is juist hoog in sommige ontwikkelingslanden.

ginikaartOverzicht van de GINI-index per land, variërend van donkergroen (laag) tot donkerrood (hoog)

Een door de Wereldbank opgestelde, recente ranglijst van landen naar Gini-index is te vinden op Countries ranked by GINI index (World Bank estimate) (indexmundi.com). hierbij zij opgemerkt dat de waarden per land niet in hetzelfde jaar zijn verkregen.

 

verwante lessen

Login Form