Helpt hulp? - bron: hdi


Rijkdom en armoede zijn niet goed uit te drukken in BNP per capita, verrekend in PPP en Gini-index alleen. Je kunt wel veel verdienen, maar wat heb je daar aan, als je grote kans hebt dat je al op je veertigste komt te overlijden, omdat de gezondheidszorg in je land slecht functioneert? En hoe kun je je uitgaven goed afstemmen op wat je verdient, als je nooit op school geleerd hebt hoe je dat moet doen? Gewoon omdat onderwijs lang niet voor iedereen toegankelijk is.

Daarom hebben de Verenigde Naties naast de BNP per capita verrekend in PPP en de Gini-index de Human Development Index of HDI ontwikkeld om na te gaan hoe rijk of arm inwoners van een land zijn. Deze index meet de gemiddelde prestaties van een land, opgedeeld in drie categorieën:

  1. Volksgezondheid, aan de hand van de gemiddelde levensverwachting bij de geboorte.
  2. Kennis, aan de hand van de mate van analfabetisme en het deel van de bevolking dat basis-, voorgezet en hoger onderwijs doorloopt.
  3. Levensstandaard, aan de hand van het Bruto Nationaal Product per capita, verrekend in PPP.
    hdikaartWereldkaart van de HDI-index variërend van donker (zeer hoog) naar licht (laag)


De gemiddelde levensverwachting verschilt per land. Het loopt van op of iets boven de 80 jaar in landen als Japan en Nederland tot minder dan 50 in enkele landen in Afrika ten zuiden van de Sahara.

Verschillen tussen landen zijn er ook in alfabetisme. De westerse wereld haalt overal een alfabetiseringsscore van 98 of 99%. In de minst gealfabetiseerde landen is die nog niet de helft.

Een recente ranglijst van landen naar HDI is te vinden op https://worldpopulationreview.com/country-rankings/hdi-by-country.

 

verwante lessen

Login Form