Helpt hulp? - bron: meisjes en vrouwen


Mannen en vrouwen hebben dezelfde rechten. Dit is vastgelegd in internationale mensenrechtenverdragen en in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties.

Maar in de praktijk worden vrouwen nog steeds achtergesteld:

  • Wereldwijd zijn meer vrouwen dan mannen arm.
  • In de minst ontwikkelde landen zijn bijna twee keer zoveel analfabete vrouwen boven de 15 als mannen;
  • Het merendeel van alle kinderen die geen basisonderwijs hebben gevolgd, is een meisje.
  • Vrouwen draaien 2/3e van de werkuren, produceren de helft van het voedsel in de wereld, maar verdienen slechts 10% van het inkomen en bezitten minder dan 1% van het land.

We beperken ons nu tot het onderwijs. Hoe doen de meisjes het in de afzonderlijke landen ten opzichte van jongens? De VN houden dat apart bij voor het basisonderwijs en voor het voortgezet onderwijs.

In een ideale situatie krijgen meisjes evenveel kansen als jongens. Dan is de verhouding tussen meisjes en jongens gelijk, dat wil zeggen 100 jongens tegenover 100 meisjes, oftewel 100:100 = 1. Als meisjes minder kansen hebben dan jongens, zakt het verhoudingsgetal onder de 1. Een verhouding van 0,8 wil zeggen dat ten opzichte van 100 jongens maar 80 meisjes de kans krijgen om naar school te gaan (80:100 = 0,8).

In de meeste landen is de verhouding tussen 0,9 en 1, in andere landen lager.

Dit is maar één manier om (on)gelijkheid te meten tussen meisjes en jongens en tussen vrouwen en mannen per land. Een bredere maatstaf die hiervoor kan worden gebruikt, is de Gender Development Index of GDI.

In deze index zijn opgenomen:

  • Verschil in gemiddelde levensverwachting bij geboorte tussen vrouwen en mannen;
  • Verschil in gemiddelde opleidingsniveau tussen vrouwen en mannen, en
  • Verschil in gemiddeld inkomen tussen vrouwen en mannen.

Deze soorten gegevens zijn ook verwerkt in de HDI (zie ‘Bron: hdi’)

gdikaartWereldkaart van GDI variërend van donkerblauw (minste ongelijkheid tussen mannen en vrouwen) tot lichtblauw (grootste ongelijkheid tussen mannen en vrouwen)

Naar: ‘Gender Development Index’ op Gender Development Index - Wikipedia. Op deze webpagina vind je een ranglijst uit 2018 van 189 landen naar GDI en een wereldkaart waarop de landen zijn aangegeven met een kleurcode in vijf groepen. Bij elk land op de lijst is aangegeven bij welke groep op de wereldkaart het hoort. Ook is bij elk land de HDI vermeld, uitgesplitst voor vrouwen en mannen.

 

verwante lessen

Login Form