Botsende mensenrechten

 
Door de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) te tekenen heeft Nederland beloofd zijn burgers als gelijken te behandelen, ongeacht godsdienst, geslacht of wat dan ook, en ook om ervoor te zorgen dat zijn burgers hun levensovertuiging in vrijheid kunnen beleven.

Door het Vrouwenverdrag van de Verenigde Naties en het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) te tekenen, heeft Nederland zich verplicht om deze twee verdragen te respecteren ten aanzien van al haar burgers.

En dan is er nog de Nederlandse Grondwet. Die is net zo verplichtend als de EVRM en het Vrouwenverdrag. In de Grondwet staat eveneens dat iedereen in Nederland als gelijke moet worden behandeld en dat iedereen zijn of haar levensovertuiging in vrijheid moet kunnen beleven. In de Grondwet staat ook nog dat iedereen recht heeft op onderwijs.

Nederland moet dus al deze rechten respecteren. Wie in Nederland ondervindt dat een of meer van die rechten worden geschonden, kan volgends de Grondwet en de twee verdragen een gang naar de rechter maken. De UVRM is, in tegenstelling tot de drie andere teksten, niet bindend.

vrouwejustitia

 

verwante lessen

Login Form