Botsende mensenrechten - voor de docent: beoordeling

 
De leerlingen hebben de opdracht in de les goed gemaakt als:

  • hun verklaring gebaseerd is op een goed begrip van de artikelen in de UVRM, de EVRM, het VN-Vrouwenverdrag en de Nederlandse Grondwet;
  • ze laten zien dat ze op grond van wat ze van die artikelen hebben begrepen een weloverwogen afweging hebben gemaakt bij het belang van de rechten die in deze artikelen zijn benoemd, en
  • hun bijdragen in de nabespreking hebben laten zien dat ze respect voor elkaar en elkaars mening hebben getoond en iedereen de kans heeft gehad uit te komen voor zijn of haar mening.

 

verwante lessen

Login Form