Botsende mensenrechten - bron: clara wichmann

 
clarawichmannClara Meijer-Wichmann (1885-1922) was een Nederlandse vrijdenker en juriste. Als juriste drong zij in vele artikelen aan op een radicale hervorming van het strafrecht. Zij was ook zeer actief in de vrouwenbeweging.

Naar haar is het Clara Wichmann Instituut genoemd dat van 1987 tot 2004 opkwam voor de belangen van vrouwen.

Ook is er een proefprocessenfonds dat haar naam draagt; de Stichting Proefprocessenfonds Clara Wichmann. Dit fonds stelt geld ter beschikking voor het voeren van rechtszaken die de maatschappelijke en juridische positie van vrouwen in Nederland zouden kunnen verbeteren.

Het Clara Wichmann Instituut (later overgenomen door het Clara Wichmann Proefprocessenfonds dat in 2018 werd omgevormd tot Bureau Clara Wichmann) daagde de Staat in 2003 voor de rechter. Het lukte het Clara Wichmann Proefprocessenfonds niet om een vrouw te vinden die lid is van de SGP en namens haar het proces wilde voeren tegen het SGP-bestuur. Het Clara Wichmann Proefprocessenfonds zette het proces door, niet tegen de SGP, maar tegen de staat. “De vraag die voorlag was of de staat, door ondertekening van het VN-Vrouwenverdrag, verplicht is om discriminatie van vrouwen bij politieke partijen te bestrijden.”

Het ging het Clara Wichmann Proefprocessenfonds om een principiële kwestie die de rechten van vrouwen rechtstreeks raakt. Daarbij kun je denken aan de grondrechten voor vrouwen en aan het verbod op discriminatie van vrouwen. Of SGP-vrouwen wel of niet van hun passief kiesrecht gebruik zouden willen maken of niet, is voor het Clara Wichmann Proefprocessenfonds niet terzake doende.

Het feit dat de SGP in beroep ging bij het Europese Hof betekende volgens de juristen van het Clara Wichmann Proefprocessenfonds niet dat de SGP kon afwachten tot het Europese Hof de definitieve beslissing genomen heeft.

Een jurist lichtte dit toe: "Een gang naar de Europese rechter heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat de regering-Rutte door dient te gaan met het nemen van maatregelen om een einde te maken aan vrouwendiscriminatie bij de SGP."

 

verwante lessen

Login Form