Botsende mensenrechten - bron: vrijheid van onderwijs

 
Het debat over identiteitsverklaringen van scholen en scholengemeenschappen laat zien hoe de vrijheid van onderwijs en de vrijheid van godsdienst en godsdienstbeleving in botsing kunnen komen met het recht op gelijke behandeling, zoals vastgelegd in de UVRM, de EVRM en de Nederlandse Grondwet.

botsenderechtenBotsende grondrechten

Hoe kijkt Arie Slob, minister van Onderwijs vanaf 2017, tegen deze zaak aan? Lees dit in ‘slob krabbelt terug: verklaringen die homoseksuele identiteit afwijzen, gaan te ver.’ Slob krabbelt terug: verklaringen die homoseksuele identiteit afwijzen gaan te ver.

Sommigen mensen willen naar aanleiding van deze kwestie Artikel 23 van de Grondwet aanpassen dan wel verwijderen, of ze willen zelfs een einde maken aan het bijzonder onderwijs. In beide gevallen moet daarvoor een lange en ingewikkelde procedure worden doorlopen. Wil je precies weten hoe het in zijn werk gaat, lees dan de tekst op https://www.denederlandsegrondwet.nl/id/vl2ulraaolhu/procedure_wijziging_grondwet.

Bovendien zou hiermee het recht worden geschonden om je eigen levensovertuiging te hebben en te beleven. En dat recht is klip en klaar opgenomen in het EVRM, een internationaal verdrag dat Nederland heeft getekend.

 

verwante lessen

Login Form