Veiligheidsraad

 

De Veiligheidsraad is een belangrijk overlegorgaan van de Verenigde Naties. Het is belast met het handhaven van vrede en veiligheid in de wereld. Het werd in het leven geroepen bij de oprichting van de Verenigde Naties in 1945.

Sindsdien is er weinig of niets aan de raad veranderd en functioneert ze nog zoals in 1945 de bedoeling was. En dat terwijl de wereld er heel anders uitziet terwijl je deze les doet dan in 1945.

Daarom is vanaf de jaren ’60 de roep binnen de Verenigde Naties om de Veiligheidsraad te hervormen steeds sterker geworden.

veiligheidsraadDe zaal van de veiligheidsraad in New York

 

verwante lessen

Login Form