Veiligheidsraad - opdracht


opdrachtWat wil men dan allemaal aan de Veiligheidsraad veranderen en waarom? Dat gaan jullie in deze les uitzoeken.

Ga daarbij na:

  • Hoe de Veiligheidsraad nu is samengesteld, hoe hij te werk gaat en wat hij allemaal mag en moet doen;
  • Wat voor voorstellen er zijn gedaan om de raad op die drie punten te hervormen;
  • Wat men wil bereiken met al die voorgestelde hervormingen;
  • Welke van die voorstellen je zelf ondersteunt.

Heb je nog een idee voor een hervorming dat je nergens in de bronnen in de les kunt vinden, wat is die hervorming dan en wat wil je met die hervorming bereiken.

Stel een rapport op over hoe jij zelf de Veiligheidsraad wil hervormen opdat die een afspiegeling vormt van de wereld zoals die nu is en naar ieders tevredenheid kan functioneren.

 

verwante lessen

Login Form