Veiligheidsraad - bron: samenstelling


In het Handvest van de Verenigde Naties staat dat de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties verantwoordelijk is voor het handhaven van vrede en veiligheid in de wereld.

Bij de oprichting van de raad kregen vijf Geallieerden uit de Tweede Wereldoorlog een permanente zetel: China, Frankrijk, de Sovjet-Unie, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. In 1991 werd de Sovjet-Unie opgeheven. Toen ging haar permanente zetel naar Rusland. De vijf permanente leden hebben alle kernwapens. De Verenigde Staten hadden al kernwapens vanaf juli 1945, de overige permanente leden wisten daarna zelf kernwapens te maken, China als laatste in 1964.

15zetels

De overige tien leden worden telkens voor een periode van twee jaar gekozen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Hiervoor geldt een verdeelsleutel: vijf Afro-Aziatische staten, twee Latijns-Amerikaanse staten, twee West-Europese staten en één Oost-Europese staat. Elk jaar worden er vijf nieuwe landen gekozen. Nederland was voor het laatst in 2018 lid, maar alleen tijdens dat jaar. Tevoren was de afspraak gemaakt dat Nederland en Italië de zetel met elkaar zouden delen en dat Italië begin 2019 de zetel van Nederland zou overnemen, wat ook gebeurd is.

België was zes keer lid: in 1947-1948, 1955-1956, 1971-1972, 1991-1992, 2007-2008 en 2019-2020.

Nederland was ook zes keer lid: in 1946, 1951-1952, 1965-1966, 1983-1984, 1999-2000 en 2018.

Het voorzitterschap van de raad wisselt elke maand.

Volgens het Handvest moeten alle lidstaten de besluiten van de Veiligheidsraad aanvaarden.

 

verwante lessen

Login Form