Veiligheidsraad - bron: werkwijze en taken


In de Veiligheidsraad worden besluiten resoluties genoemd. Een resolutie is pas aangenomen als tenminste negen van de vijftien leden, waaronder alle vijf permanente leden, vóór hebben gestemd. Deze leden hebben namelijk vetorecht. Als een of meer van hen tegen hebben gestemd, is de resolutie verworpen. De andere leden hebben dat vetorecht niet. Alle vijf de permanente leden hebben ooit gebruik gemaakt van hun vetorecht. Ook is het voorgekomen dat een permanent lid een resolutie niet wilde aannemen, maar ook niet met een veto wilde blokkeren en die zich daarom onthield van stemmen.

unaniemDe Veiligheidsraad neemt hier unaniem een resolutie aan

De Veiligheidsraad is bevoegd om elk geschil tussen lidstaten van de VN te  onderzoeken, hieromtrent niet-bindende maatregelen voor te stellen of bindende maatregelen op te leggen aan de partijen in het geschil. Ook mag de raad bij een geschil sancties treffen tegen partijen in een geschil en besluiten militair geweld te gebruiken om het geschil te helpen oplossen.

De Veiligheidsraad is bevoegd om een vredesmissie op touw te zetten om een geschil tussen lidstaten van de VN te helpen oplossen. Hiertoe wordt een vredesmacht samengesteld met soldaten die door lidstaten van de VN worden geleverd. Die vredesmacht moet de vrede helpen bewaren in een gebied waar een oorlog net is afgelopen of in een gebied waar een oorlog aan de gang is, helpen voorkomen dat die oorlog verder uit de hand loopt. Voor elke vredesmissie bepaalt de Veiligheidsraad het mandaat, d.w.z.: het doel van de missie, de werkwijze die moet worden gevolgd en de middelen die de soldaten tot hun beschikking krijgen voor hun werk.

De Veiligheidsraad kan een aanbeveling doen aan de Algemene Vergadering over toelating, schorsing en uitstoting van leden. De Algemene Vergadering neemt hierover zelf een besluit.

De Veiligheidsraad doet ook een aanbeveling aan de Algemene Vergadering over  wie de volgende secretaris-generaal van de Verenigde Naties moet worden. Deze wordt pas benoemd als de Algemene Vergadering met deze aanbeveling heeft ingestemd.

Ten slotte is de Veiligheidsraad samen met de Algemene Vergadering bevoegd om  rechters aan te stellen aan het Internationaal Gerechtshof. Een rechter wordt benoemd als zowel in de Veiligheidsraad als in de Algemene Vergadering de meeste leden met de benoeming hebben ingestemd.

 

verwante lessen

Login Form