Veiligheidsraad - bron: (niet-)militaire macht


Tijdens de Koude Oorlog (1947-1989) werd de macht van grote mogendheden vooral gemeten aan de hand van aantallen soldaten, tanks, vliegtuigen, oorlogsschepen en, in het geval van de Sovjet-Unie, de VS en later ook enkele andere landen, aan aantallen atoombommen en middelen (zoals raketten) om die kernwapens naar hun doelwitten te sturen.

Na het einde van de Koude Oorlog wordt de macht van een mogendheid meer gemeten aan de hand van de omvang van zijn Bruto Binnenlands Product, de concurrentiekracht en het innovatief vermogen van zijn bedrijfsleven.

beurskracht

Bovendien wordt de macht van grote mogendheden gemeten naar de mate waarin hun politieke systeem, hun normen en waarden, en cultuur als voorbeelden ter navolging gelden voor andere landen. Zo kregen landen als Brazilië, Japan en Duitsland de statuur van grote mogendheid zonder hun leger flink uit te breiden. Aan de hand van die niet-militaire maatstaven geldt China op economisch gebied steeds meer als gelijkwaardig aan de wereldmogendheid de Verenigde Staten.

Ook groepen van landen treden steeds meer als niet-militaire grote mogendheden op, met name de Europese Unie. De macht van die groepen is gebaseerd op bundeling van hun economische activiteiten en belangen door handels- en andere samenwerkingsverdragen. Een ander voorbeeld hiervan is de Afrikaanse Unie.

De Europese Unie probeert zich ook steeds meer als politieke macht te profileren om een eigen rol in de wereld te spelen naast China, Rusland en de Verenigde Staten. Zie daarvoor voor meer informatie in de Bosatlas 54e en 55e editie de wereldkaart op van de economische samenwerkingsverbanden.

In februari 2022 viel Rusland (permanent lid van de VN) Oekraïne binnen. Andere VN- leden (waaronder de permanente leden Amerika, Groot-Brittannië en Frankrijk en tal van andere (EU-)landen) steunen Oekraïne met het leveren van wapens.Na al die jaren lijkt militaire macht weer doorslaggevend te zijn.

 

verwante lessen

Login Form