Omar Hassan Ahmar al-Bashir - bron: enkele feiten

 

 • Soedan is sinds 1956 lid van de Verenigde Naties. Het land heeft daartoe het Handvest van de Verenigde Naties geratificeerd en daarmee de verplichting aanvaard zich te houden aan internationale verdragen en zich moreel verplicht om de rechten van de mens te respecteren die zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties.

 • Soedan was eerst een van de ondertekenaars van het Statuut van Rome. Dit statuut wordt in 2002 van kracht en bepaalt dat het Internationale Strafhof ICC rechtsmacht heeft over genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden. Enkele jaren later herriep Soedan de ondertekening van het Statuut en verwierp daarmee de verplichtingen die uit het verdrag voortvloeien. 

 • Tijdens de oorlog in Darfur werden naar schatting 35.000 mensen vermoord en stierven nog eens 100.000 door honger en ziektes.
  hongersnood
  Ondervoede kinderen

  De regering van Soedan weigerde deze gang van zaken ‘genocide’ te noemen en beweerde dat er 10.000 doden waren gevallen. Volgens schattingen van de Verenigde Naties waren er  300.000 doden gevallen. Circa 2,5 miljoen mensen waren op de vlucht geslagen.

 • In 2004 en 2005 onderzocht een onafhankelijke commissie op last van de Veiligheidsraad van de VN de in Darfur gepleegde misdrijven. De commissie stelde een lijst met 51 verdachten op. De toenmalige VN-Secretaris-Generaal Kofi Annan overhandigde deze lijst aan het ICC.

 • In 2005 nam de Veiligheidsraad van de VN resolutie 1593 aan. Hiermee besloot deze raad ernstige schendingen van de rechten van de mens in de Soedanese regio Darfur naar het ICC te verwijzen.

 • In 2008 vaardigde het ICC een arrestatiebevel uit tegen president Omar Al-Bashir van Soedan. Het hof beschuldigde hem van volkerenmoord en oorlogsmisdaden. De regering van Soedan verwierp het arrestatiebevel. Ze vroeg hulp aan de Arabische Unie, waarvan het land lid is.

 • De Arabische Unie en de Afrikaanse Unie vroegen de Veiligheidsraad van de VN het arrestatiebevel op te schorten. 

 • In 2010 deed het ICC bij de Veiligheidsraad aangifte dat Soedan weigert aan de arrestatie van al–Bashir mee te werken. 

verwante lessen

Login Form