Omar Hassan Ahmar al-Bashir - bron: partijen en hun belangen

 
Allerlei partijen hebben er wel of geen belang bij gehad dat Omar al-Bashir zou worden gearresteerd en berecht door het ICC, iets wat nog steeds niet is gebeurd.
Op de eerste plaats zijn dat de slachtoffers van het geweld in Darfur die onder meer naar het Verenigd Koninkrijk zijn gevlucht. Die hadden gehoopt op gerechtigheid. Andere partijen zijn: 

De Afrikaanse Unie
afrikaanseunieDe Afrikaanse Unie AU heeft gevraagd om het arrestatiebevel op te schorten. Ze gaven er toen drie redenen:

  1. De beschuldiging van genocide berust volgens de AU niet op feiten.
  2. Het arrestatiebevel verstoort de vredesonderhandelingen tussen de rebellen in het zuiden van Soedan en de Soedanese regering. Die waren toen het arrestatiebevel werd uitgevaardigd in volle gang. Ze mondde in 2011 uit in een vreedzame afscheiding van Zuid-Soedan van de rest van Soedan, dat zijn oude naam behield. Sindsdien is Zuid-Soedan een onafhankelijk land.
  3. De Afrikaanse Unie heeft bezwaar tegen de buitenlandse inmenging omdat Soedan immers de ondertekening van het Statuut van Rome heeft herroepen.

Bingo wa Mutharika, AU-president , zie daarover in 2010:

“Kijk eens naar de positie van het Strafhof. Hebben ze het recht om Soedan ter verantwoording te roepen? Soedan heeft het Statuut niet eens ondertekend. We zijn geen voorstander van straffeloosheid. Maar landen moeten hun eigen onderzoek doen en zich niet laten leiden door een rapport dat door buitenlanders is opgesteld”.

Kort nadat het ICC het arrestatiebevel tegen hem had uitgevaardigd, zei al-Bashir tegen een menigte in de Soedanese hoofdstad Khartoum: “We buigen niet voor buitenlandse inmenging! Ze zijn alleen maar op onze olie uit. Weg met dat kolonialistische gedoe!”

Bij Afrikaanse landen afzonderlijk en bij de Afrikaanse Unie is groeiende irritatie over het feit dat tot in 2020 uitsluitend Afrikanen zijn voorgeleid in het ICC op beschuldiging van bijvoorbeeld de inzet van kindsoldaten in een oorlog. Dit werd en wordt ervaren als een vervolg op de koloniale tijd waarin westerse landen de baas waren in Afrika.

De Arabische Unie
arabischeunieDe Arabische Unie of Arabische Liga bestaat uit 22 Arabische en islamitisch-Afrikaanse landen. Ze sprak zich fel uit tegen het arrestatiebevel. Ze vond het ongewenste inmenging van buitenaf.De Verenigde Staten van Amerika
usaDit land heeft het Statuut van Rome nooit willen tekenen uit vrees dat Amerikaanse militairen die in Irak, Afghanistan of enig ander land op beschuldiging van genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden in het ICC terecht zouden komen. Verder hebben de Verengde Naties diverse resoluties van de VN-Veiligheidsraad aangaande de situatie in Soedan niet willen onderschrijven. Dat deed het land door zich van stemmen te onthouden. 

  

China
chinaChina - permanent lid van de VN Veiligheidsraad - onthield zich van stemming toen in 2004 Resolutie 1556 werd aangenomen. De resolutie betreft een wapenembargo tegen alle niet-overheidsentiteiten in Soedan. Volgens mensenrechtenorganisaties was 90% van de invoer van wapens in Soedan van Chinese komaf. Er waren duidelijke aanwijzingen dat die wapens ingezet werden in de strijd in Darfur. Maar volgens China was maar 9% van de wapenimport afkomstig uit China. Gevraagd naar haar verantwoordelijkheden als vast lid van de Veiligheidsraad antwoordde China dat het alles doet om de vrede te bewerkstellingen. Maar - zei China - we respecteren de soevereiniteit van Soedan.


De Europese Unie
eu
In 2010 nodigde Kenia al-Bashir uit voor een feest er ere van het in werking treden van ‘s lands nieuwe grondwet. De EU nam Kenia de uitnodiging zeer kwalijk. Kenia was oen een van de ondertekenaars van het Statuut van Rome en was dus verplicht om aan de arrestatie van al-Bashir mee te werken. Dat deed Kenia niet en werd door de Arabische Unie en de Afrikaanse Unie ondersteund in zijn weigering om al-Bashir uit te leveren. Europarlementariërs vroegen de Hoge Vertegenwoordiger van de Europese Unie voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid, dat was toen Catherine Ashton, het onderwerp al-Basirs bezoek aan Kenia op de volgende vergadering tussen de EU en de Afrikaanse Unie te zetten. 

 

verwante lessen

Login Form