Omar Hassan Ahmar al-Bashir - bron: internationaal strafhof

 
Het Internationaal Strafhof ICC is een permanent hof voor het vervolgen van personen die verdacht worden van genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden zoals deze zijn erkend in diverse internationale verdragen. Het hof is opgericht in 2002 en in Den Haag gevestigd.

strafhofHet gebouw van het Internationaal Strafhof in Den Haag

Het ICC is een onafhankelijk instituut dat wel nauw met de Verenigde Naties samenwerkt. Het is gebaseerd op het Statuut van Rome. Landen die dit statuut hebben ondertekend erkennen daarbij ook de rechtsmacht van het hof.

De hoofdaanklager van het hof is Fatou Bersouda.

Het Statuut van Rome is van kracht geworden op 1 juli 2002. Artikel 11 van dit statuut bepaalt dat het hof uitsluitend rechtsmacht heeft over misdrijven gepleegd na deze datum. Artikel 5 bepaalt welke misdaden binnen de rechtsmacht van het ICC vallen. Thans zijn dat bovengenoemde genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden, maar vanaf 2017 zal het ook agressie kunnen zijn.

Overigens is het ICC niet te verwarren met het Internationaal Gerechtshof (ook wel Internationaal Hof van Justitie genoemd). Dat is het belangrijkste gerechtelijke orgaan binnen de Verenigde Naties en het buigt zich uitsluitend over rechtsgeschillen tussen staten. Dit hof bestaat uit 15 rechters die worden gekozen door de Algemene Vergadering en de Veiligheidsraad. Het Internationaal Gerechtshof is net als het ICC gevestigd in Den Haag, en wel in het Vredespaleis.

 

verwante lessen

Login Form