Verbeter de wereld, om te beginnen in Nederland - dit ga je doen

 

werkinuitvoeringVoor deze opdracht krijg je 2 lesuren de tijd. 

Raadpleeg in je eentje de bronnen ‘Duurzame ontiwkkelingsdoelen’, 'Politieke en ESC-rechten' en ‘Grondwet en ESC-rechten’. Volg ook de aanwijzingen die je in de bron over de Grondwet krijgt. Hier krijg je 30 minuten de tijd voor.

De rest van de tijd wordt ingeruimd voor een activiteit die je in tweetallen doet. Ga als volgt te werk:

  • Kies samen met een medeleerling een van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen uit.
  • Noteer welke economische, sociale en culturele rechten met dit doel te maken hebben.
  • Ga na hoe het in Nederland gesteld is met deze rechten. Maak gebruik van een of meer van de overige bronnen in de les en zoek ook op internet informatie die je kan gebruiken.
  • Werk uit, hoe de Nederlandse regering deze rechten met een gericht beleid beter kan helpen waarborgen, aan de hand van het doel dat je gekozen hebt.
  • Zet je campagne op om dat aan de regering duidelijk over te brengen. Ontwerp ook een logo voor je campagne. Je campagne kun je voeren met een pamflet, een podcast of een spotje van hooguit 30 seconden, dat op radio of tv kan worden uitgezonden. Aan jou de keus.

Zodra iedereen klaar is, zetten jullie als dat mogelijk is jullie campagnemateriaal online.

 

verwante lessen

Login Form