Verbeter de wereld, om te beginnen in Nederland - bron: meisjes en jongens


Een van de belangrijkste Duurzame Ontwikkelingsdoelen waar de VN zich voor inzetten is basisonderwijs voor alle jongens én meisjes.

meisjesopschool

In Nederland gaan evenveel meisjes als jongens naar de basisschool.

In het voortgezet onderwijs en op de universiteit deden jongens het lange tijd beter dan meisjes, zowel getalsmatig als qua leerprestaties. Om dat recht te trekken, heeft de overheid campagnes ingezet om meer meisjes te interesseren voor het volgen van beroeps- en universitair onderwijs, met slagzinnen als 'Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid' en 'Kies exact'.

Nu is de verhouding tussen jongens en meisjes in het voortgezet onderwijs en op de universiteit omgekeerd. Meer meisjes dan jongens maken hun opleiding af en/of stromen door naar een hogere opleiding.

Je zou nu bijna gaan denken: tijd voor een actie voor 'slimme jongens'.

verwante lessen

Login Form