Verbeter de wereld, om te beginnen in Nederland - bron: basisinkomen?


In Artikel 20 van de grondwet staat:

1. De bestaanszekerheid der bevolking en spreiding van welvaart zijn voorwerp van zorg der overheid.

Maar hoe is het in de praktijk?

Een werkeloze alleenstaande volwassene heeft recht op een bijstandsuitkering van €1021,67 per maand en gehuwde of samenwonende stellen, die geen werk hebben, op een bijstandsuitkering van €1459,52 (d.d. 2021). Het bruto minimumloon voor volwassenen ligt op €1.684,80 (eveneens d.d. 2021).

Maar zijn zulke bedragen altijd genoeg? Als je kijkt naar hoeveel mensen die met een uitkering rond moeten zien te komen, een beroep doen op een voedselbank, zou je zeggen: niet altijd. Als het slechter gaat met de economie raken steeds meer mensen hun baan of andere middelen van bestaan kwijt. Veel mensen die niet van hun uitkering kunnen rondkomen doen een beroep op een voedselbank.

voedselbank

Ook zijn er grote inkomensverschillen in Nederland. Bestuurders van een supermarktketen verdienen vele malen meer dan de vakkenvullers en caissières die bij die supermarktketen werken. Bankdirecteuren en bestuurders van andere grote bedrijven verdienen ook veel meer dan de laaggeschoolde werknemers in die bedrijven. Bovendien krijgen bestuurders van grote bedrijven bonussen als hun bedrijf goede resultaten heeft geboekt. Bij overheids- en semi-overheidsinstellingen zijn salarissen van topbestuurders gebonden aan een wettelijk vastgelegd maximum, dat in sommige gevallen ‘Balkenendenorm’ heet. Maar ook bij deze instellingen is het verschil tussen de hoogste en laagste salarissen groot.

Wil je meer weten over de Balkenendenorm, kijk dan op Topinkomens bestuurders (semi)publieke instellingen.

De Vereniging Basisinkomen wil af van het verschil tussen een uitkering en een minimumloon. De vereniging pleit voor een basisinkomen. Een basisinkomen is een inkomen zonder voorwaarden, gegeven of gegarandeerd door de overheid aan de burgers. Het is hoog genoeg om zonder luxe van te leven, maar in ieder geval hoger dan een uitkering.

Argumenten om een basisinkomen in te voeren zijn onder meer:

  • fundamentele mensenrechten worden hiermee gewaarborgd, zoals het recht op leven en op een aandeel in natuurlijke rijkdommen.
  • uit idealistische oogpunt: het verschaft mensen vrijheid, maakt de band losser tussen werk en inkomen en is een manier om ongelijkheid in inkomen aan te pakken.
  • op sociaal gebied: het is een vorm van armoedebestrijding, mensen met een uitkering krijgen minder te maken met stigma’s en het helpt uitbuiting te bestrijden.

De Vereniging Basisinkomen stelt dat op grond van de grondwet de welvaart in Nederland veel eerlijker verdeeld moet worden.
Lees meer over deze vereniging op https://basisinkomen.nl/.

 

verwante lessen

Login Form