'Schrijnende' gevallen - voor de docent: leerdoelen

 

  • De leerlingen weten waarom Nederland verplicht is om vluchtelingen op te nemen en asiel te verlenen en ze weten wie volgens de VN als vluchteling aangemerkt dient te worden.
  • De leerlingen kunnen uitleggen hoe en bij welke instantie vluchtelingen asiel kunnen aanvragen in Nederland.
  • De leerlingen kunnen uitleggen waarom de afhandeling van een asielaanvraag jaren kan duren en wat dat voor gevolgen dat kan hebben voor degene die asiel heeft aangevraagd.
  • De leerlingen kunnen uitleggen wat discretionaire bevoegdheid is en hoe het tussen 2000  en nu wordt toegepast in het asielbeleid van Nederland.
  • De leerlingen kunnen uitleggen wat een kinderpardon is.
  • De leerling kunnen enkele redenen benoemen waarom een vluchteling een ‘schrijnend geval' kan zijn.

 

verwante lessen

Login Form