Vrouwen, vrede en veiligheid - bron: de rol van vrouwen

 

Vanaf de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) vallen er tijdens gewapende conflicten meestal meer doden onder burgers dan onder soldaten. Ook zijn het vooral burgers die op andere wijzen lijden onder het geweld, door voedseltekorten, verlies van huis en haard, of omdat ze verdreven en vervolgd worden. Daarbij zijn de gevolgen van een conflict voor vrouwelijke burgers vaak anders dan voor mannelijke. Terwijl mannen vaak deel uitmaken van gevechtstroepen of rechtstreeks doelwit van strijdende groepen zijn, zijn het vaak vrouwen die slachtoffer zijn van seksueel geweld, die moeten vluchten, en die de taak hebben in hun eentje het gezin te onderhouden. Daar komt nog bij dat oorlogsvoering vaak gericht is op beïnvloeding van de burgerbevolking door intimidatie en geweld.

Uit dat alles is te verklaren waarom meer dan de helft van alle burgerdoden bestaat uit vrouwen en kinderen.

Tijdens gewapende conflicten spelen vrouwen ook andere rollen dan als slachtoffer.

  • Vrouwen vechten als soldaat mee in conflicten. Zo vochten Koerdische vrouwen, zij aan zij met hun mannelijke collega’s, tegen het leger van Islamitische Staat in Irak tussen 2014 en 2019. Ook bij rebellenbewegingen in o.a. Liberia, Nepal en Sri Lanka hebben vrouwen meegevochten.

  • Vrouwen doen als blauwhelm mee aan vredesmissies die in opdracht van de Veiligheidsraad worden opgezet en uitgevoerd om in een conflictgebied de vrede te helpen herstellen of te bewaren. Vechten is er meestal niet bij, maar soldaat zijn deze vrouwen wel degelijk.
    minusmaOok vrouwen nemen deel aan de vredesmissie Minusma van de VN in Mali

  • Vrouwen vervullen niet-militaire rollen in conflicten. Ze roepen, eerder dan mannen, op tot vrede en dialoog, zetten sociale vangnetten op en beginnen een eigen bedrijfje om in het levensonderhoud te kunnen voorzien voor zichzelf en hun gezin.

 

verwante lessen

Login Form