Vrouwen, vrede en veiligheid - bron: partnerschap met vrouwen


In diverse landen zijn vrouwenorganisaties bezig om resolutie 1325 handen en voeten te geven.

1325 ukOok in het Verenigd Koninkrijk lanceerde de overheid een actieplan naar aanleiding van resolutie 1325

Tijdens een bijeenkomst van het Nederlandse Platform Vrouwen & Duurzame Vrede in 2010 bijvoorbeeld zochten de deelneemsters samen naar een antwoord op de vraag: 'Welke ondersteuning hebben vrouwen in conflictgebieden van ons - partnerorganisaties in Nederland - nodig op het gebied van Vrouwen, Vrede en Veiligheid?'.

De deelnemers waren vrouwen die zelf ook uit een conflictgebied kwamen en vrouwen met veel ervaring op het gebied van conflictbeheersing en/of vredesopbouw in een conflictgebied. Ze kwamen tot de conclusie dat het werken in de vorm van partnerschappen tussen vrouwen- en vredesorganisaties daar en hier, een belangrijke bijdrage kan leveren aan de uitvoering van resolutie 1325 ter plekke.

Daarbij is het ook heel belangrijk mannen erbij te betrekken, want:

“Oorlogen zijn niet alleen een zaak van regeringen en legers. Groepen burgers bevechten elkaar, de technologie maakt wapens bereikbaar voor iedereen, zelfs voor kinderen. Legers worden ingezet om de ‘vrede’ af te dwingen of te handhaven. Werken aan vrede en veiligheid is ook een zaak van burgers – vrouwen en mannen”.

Lees meer over dit platform op Platform Vrouwen & Duurzame Vrede.

 

verwante lessen

Login Form