Wereldregering - wat doen de vn?


ingvarcarlsson In de jaren ‘90 van de vorige eeuw is een commissie met de naam Commission on Global Governance o.l.v. de Zweed Ingvar Carlsson (foto rechts) bezig geweest met voorbereidingen van een ‘World Conference on Global Governance’ in 2000. Deze commissie is nooit een officieel orgaan van de Verenigde Naties geweest. Wel heeft ze een pakket van aanbevelingen opgesteld voor de bijeenkomst die moeten helpen bij het opzetten van een zekere vorm van bestuur op wereldschaal. Die aanbevelingen betroffen:

  • Invoering van een wereldbelasting;
  • Het optuigen van een VN-leger;
  • Het opheffen van het vetorecht van de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad, en
  • Het opzetten van een ‘parlement’ met vertegenwoordigers vanuit de ‘civil society’, dat wil zeggen van niet-gouvernementele organisaties.

Van deze aanbevelingen is er niet één ingevoerd. Wel maken ze duidelijk dat er draagvlak voor is, en dat er nagedacht werd en nog wordt hoe de VN moet gaan functioneren als wereldwijde democratie in een wereld waarin steeds meer sprake is van globalisering en van grensoverschrijdende problemen als klimaatverandering, sociale en economische ongelijkheid en het herhaaldelijk optreden van epidemieën of pandemieën (waar de WHO greep op probeert te krijgen).

 

verwante lessen

Login Form