Wereldregering - voor de docent: beoordeling

 
De leerlingen hebben de opdracht in de les goed gemaakt als:

  • het organogram of schema in hun eindproduct overzichtelijk is;
  • de teksten bij het organogram of schema feitelijke informatie bevatten en in goed Nederlands zijn geschreven, en
  • de leerlingen tijdens het klassengesprek hebben laten zien dat ze respect voor elkaar hebben en voor elkaars mening en iedereen de kans heeft gehad zijn of haar standpunt en inzichten te verwoorden.

 

verwante lessen

Login Form