Wereldregering - bron: werelddorp


Vooral vanaf omstreeks 1980 is er steeds meer sprake geweest van globalisering. Globalisering is het proces van de wereldwijde interactie tussen mensen, bedrijven, regeringen en culturen gedreven door de informatie- en communicatietechnologie en door investeringen en internationale handel. Globalisering vergroot de mobiliteit van mensen: luchtverkeer bijvoorbeeld is uitgegroeid tot een van de belangrijkste verbindende elementen van de wereld. Ook het verkeer van informatie neemt erdoor toe, vooral na de uitvinding in 1990 van het internet zoals we die nu kennen. Niet alleen mensen en goederen gaan de hele wereld rond, ook informatie doet dat, en wel steeds sneller en in steeds grotere mate.

werelddorp

Vooral de grootste bedrijven opereren niet alleen meer in het land waarin ze gevestigd zijn, maar ook in steeds meer andere landen en zelfs wereldwijd. Daarbij gaan ze internationale allianties aan. Dat is bijvoorbeeld te zien in de sectoren telecommunicatie en voedselvoorziening. Producten als auto’s, voedingsmiddelen en kledingstukken van allerlei merken zijn te koop in bijna heel de wereld dankzij deze bedrijven en dankzij liberalisering van de internationale handel.

Op cultureel vlak is onze westerse cultuur (denk maar aan muziekculturen, jongerenculturen of mode) terug te vinden in alle uithoeken van de wereld, maar ook omgekeerd komen niet-westerse culturen in alle vormen terug in de westerse wereld. Denk maar aan de talrijke ‘exotische’ restaurantjes en de wereldmuziekfestivals. Ook deze culturele uitwisseling is een kenmerk van globalisering.

Zo is de wereld steeds meer een global village geworden, een werelddorp.

Op de steeds meer geglobaliseerde wereld hebben nationale overheden steeds minder greep kunnen houden. Sterker nog, ze hebben de voortgang van de globalisering aangemoedigd, vooral door het vrijer maken van de internationale handel en door uitbreiding van internationale economische en politieke samenwerking. Hiervoor hebben landen samenwerkingsverbanden gesticht, niet alleen omdat de welvaart onder burgers erdoor toeneemt, maar ook om meer greep te krijgen op wat grote bedrijven allemaal doen. Zo zijn onder meer de Europese Unie ontstaan, de G8, de G20 en de OESO. Ook de Verenigde Naties proberen de globalisering te bevorderen (bijvoorbeeld door cultureel erfgoed te bewaren en toegankelijk te maken voor iedereen). De VN wil de globalisering ook  in goede banen te leiden (bijvoorbeeld door de rechtspositie van arbeiders wereldwijd te beschermen en te versterken).

 

verwante lessen

Login Form