Wereldregering - bron: ontwerp van garry davis


"There is no first step to world government; world government is the first step". 
Emery Reves, The Anatomy of Peace, 1945

wereldpaspoortGarry Davis (1921-2013) was 'fellow world citizen' en wereldstaatsburger van het allereerste uur. Tijdens de VN-bijeenkomst in 1948 te Parijs, waar de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens beklonken zou worden, heeft hij zijn wereldstaatsburgerschap geclaimd. Sindsdien reisde hij met een Wereldpaspoort. Bovendien riep hij de VN op om wereldverkiezingen te organiseren! Die verkiezingen zijn er tot op heden niet gekomen. 

Garry Davis liet zich tot aan zijn dood in 2013 nooit ontmoedigen. Zo riep hij in  1953 een Wereldregering uit. Deze actie was vooral bedoeld als statement en een oproep aan iedereen om te delen en medemenselijkheid te betrachten.

Voor deze en andere acties kreeg Davis ook steun van hooggeplaatste personen, zoals van Barack Obama, toen die president was van de Verenigde Staten. Die vroeg en kreeg het Wereldpaspoort. Waar de beweging die Davis oprichtte voor staat, is te lezen op https://govbanknotes.wordpress.com/2017/06/30/the-world-government-of-world-citizens-the-sovereign-earth-city-state/.

Het was niet de bedoeling van Garry Davis dat de wereldregering een wereldeenheidsstaat zou worden. Het zou een federaal wereldbestuur moeten worden met lokaal bestuur op internationaal niveau (zoals dat van de EU), op nationaal niveau (bijvoorbeeld in Nederland), op provinciaal niveau en op gemeentelijk niveau.

Wel vallen de grenscontroles weg; iedereen met goede intenties is immers overal welkom. Er zijn dan geen buitengrenzen meer die het verkeer van personen belemmeren.

Hieronder staan de belangrijkste uitgangspunten en voorstellen op een rijtje, zoals die op de website van de 'World Government of World Citizens' te vinden zijn.

  1. De wereld is één. Geen enkel land mag een eigen leger opbouwen en onderhouden.
  2. Ieder mens is een wereldstaatsburger.
  3. Alle wereldstaatsburgers hebben dezelfde rechten.
  4. Alle wereldstaatsburgers zijn vrij om te reizen en te wonen, waar ter wereld ze dat ook willen.
  5. Alle soldaten moeten politieagenten worden. Legers zijn er niet meer, wel politiekorpsen.
  6. De wereld moet een en dezelfde munt als betaalmiddel hebben.
  7. De wereld moet één officiële en overal gangbare taal hebben. Andere talen moeten blijven bestaan. In de toekomst kunnen die talen opgaan in een mengtaal.
  8. Alle volwassen wereldstaatsburgers hebben stemrecht en dat recht is voor alle volwassen wereldstaatsburgers gelijk.
  9. De wereldregering moet voorzien in de basisbehoeften van alle wereldstaatsburgers. Dat moet worden bekostigd door belastingen die door alle wereldstaatsburgers worden betaald.
  10. Alle wereldstaatsburgers moeten in gelijke mate toegang hebben tot voedsel, kleding, vervoer, communicatiemiddelen, onderwijs, gezondheidszorg, huisvesting en alle andere zaken die je in het dagelijks leven nodig hebt.

 

verwante lessen

Login Form