Wereldregering - bron: argumenten voor


Onderstaande citaten zijn van omstreeks 2010. Hierin wordt gesproken van een kredietcrisis, maar die is voorbij en nu kampt de wereld met een economische crisis die het gevolg is van maatregelen om een pandemie van Covid-19 (zie de bron over Covax) te bestrijden.

"De wereld is mondialer dan ooit, maar een echte wereldregering blijft achterwege. Komt die er ooit? Jacques Attali houdt in ‘Demain, qui gouvernera le monde?’ (Wie zal morgen de wereld regeren?) een pleidooi in die richting. Het is geen utopie, zegt Attali in zijn 54ste boek uit 2011. Want er zijn in het verleden al - weliswaar onvolledige - stappen in die richting gedaan. Wie dacht een eeuw geleden dat er in 1945 een Organisatie van de Verenigde Naties zou bestaan?"

"Sinds de oprichting hebben de doelstellingen van de VN nog niets aan betekenis ingeboet. Het belang van internationale samenwerking op politiek, economisch, cultureel en wetenschappelijk terrein, het versterken van de internationale rechtsorde en het zorgen voor internationale vrede en veiligheid is alleen maar toegenomen".

“Een ‘wereldregering’ zou meer omhelzen dan alleen een samenwerking tussen verschillende landen. Het zou een entiteit moeten zijn met kenmerken van staten. De Europese Unie heeft inmiddels zo’n systeem waarin inmiddels 27 landen deelnemen. Dit zou als model kunnen dienen. De EU heeft een rechtbank, een munteenheid, een dik wetboek, burgerrechten en de mogelijkheid om militaire krachten te verdelen. Er zijn voor mij meerdere redenen om te denken dat dit model ook globaal succes kan hebben.”

“Ten eerste is het overduidelijk dat de moeilijkste vraagstukken die op de tafels van nationale regeringen komen te liggen, vaak van internationale grootte zijn: broeikaseffect, kredietcrisis en de oorlog tegen terrorisme.

Ten tweede is het ook mogelijk. De globale infrastructuur is inmiddels zo goed, dat een wereldregering mogelijk wordt gemaakt – zoals de Australische historicus Geoffrey Blainey al schreef. Blainey voorspelt de poging tot een wereldregering binnen nu en 20 jaar.”

einstein“There is no solution for civilization or even the human race, other than the creation of world government”, aldus Albert Einstein (foto rechts).

"In a globalizing world, problems and solutions reach across national borders, resulting in a growing need for international collective action. During recent years, the concept of Global Public Goods (GPGs) has become an increasingly important part of international policy making. The concept appears in the agendas of UN agencies, the IMF/ World Bank, and Non-governmental organizations. Everyone depends on public goods, neither markets nor the wealthiest person can do without them. Clean environment, health, knowledge, property rights, peace and security are all examples of public goods that could be made global."

“A global public good is a good that has the three following properties:

It is non-rivalrous. Consumption of this good by anyone does not reduce the quantity available to other agents.

It is non-excludable. It is impossible to prevent anyone from consuming that good.

It is available worldwide.

A global public good benefits all countries and, therefore, all persons.

Meer en beter wereldbestuur is dringend nodig
Als je de zeeën schoon wil houden zodat je de vis op je bord opnieuw kan vertrouwen, als je maag zich omkeert van massamoorden in Soedan of elders en van ongecontroleerd geweld, als groeiende inkomensongelijkheid je zorgen baart, als je de toegetakelde planten- en dierenrijkdom op aarde wil bewaken, als je de toenemende macht van multinationals wil controleren, als je het onaanvaardbaar vindt dat vakbondsvrijheid in China en andere landen dode letter blijft, als je vreest voor de ontwrichtende gevolgen van al te krachtige migratiestromen, als je het versterkte broeikaseffect fors wil tegengaan, als je vindt dat landen niet zomaar een ander land kunnen binnenvallen… dan heb je te maken met fenomenen die zich niets aantrekken van grenzen of de krachten van afzonderlijke landen te boven gaan.

En dus is er nood aan vormen van mondiaal bestuur om die problemen en ontwikkelingen te beheersen en te beheren. Vanzelfsprekend moet mondiaal bestuur ook democratisch bestuur zijn.

We zijn dus veroordeeld om na de democratie op lokaal en nationaal vlak ook de mondiale democratie uit te vinden - en tussendoor ook de Europese niet te vergeten.

 

verwante lessen

Login Form