Beter beheer oorlogsmonumenten - voor de docent: leerdoelen

 

  • De leerlingen kunnen uitleggen dat de oorlogsmonumenten in Nederland de functie hebben de herinnering aan de Duitse bezetting van Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog levend te houden.
  • De leerlingen hebben gezien waarom deze oorlogsmonumenten onderhoud nodig hebben om in stand te blijven.
  • De leerlingen hebben gezien wie zich met het onderhoud van oorlogsmonumenten bezighouden en wie oorlogsmonumenten repareren als ze beschadigd zijn geraakt.
  • De leerlingen hebben nagedacht over de vraag of, en zo ja, in hoeverre ze het noodzakelijk vinden dat deze oorlogsmonumenten ook in de toekomst de herinnering aan de Duitse bezetting van Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog in stand houden.
  • De leerlingen hebben hun mening hierover gegeven en met argumenten ondersteund.

 

verwante lessen

Login Form