Beter beheer oorlogsmonumenten - bron: kennis weggezakt

 

AMSTERDAM - Steeds meer Nederlanders weten maar weinig van de Tweede Wereldoorlog. Het algemene kennisniveau is gedaald, maar nog steeds redelijk op peil.
Dat concludeert het Nationaal Comité 4 en 5 mei uit het Nationaal Vrijheidsonderzoek 2012.

In het vorige onderzoek in 2009 gaf 37 procent van de Nederlanders aan weinig kennis over de oorlog te hebben. Dat is dit jaar gestegen naar 48 procent, zegt een woordvoerder van het comité vrijdagavond.

De groep die zegt veel kennis te hebben daalde van 36 naar 30 procent van de bevolking. De woordvoerder noemt het opmerkelijk dat de feitelijke kennis vooral bij 25- tot 50-jarigen afnam."Het beeld is toch vaak dat dit vooral bij scholieren het geval is."

Aandacht
"Het onderzoek sterkt ons in de overtuiging dat het goed is om de komende jaren meer aandacht te schenken aan de Tweede Wereldoorlog in internationaal perspectief en inspanningen voor vrijheid wereldwijd na 1945", zegt voormalig directeur van het Nationaal Comité 4 en 5 mei Nine Nooter.

Nederlanders denken tijdens de dodenherdenking op 4 mei al jaren niet meer alleen aan Nederlandse oorlogsslachtoffers. Dit is opvallend, vindt het comité, want velen hebben geen idee hoeveel landen bij de Tweede Wereldoorlog betrokken waren.

Slechts twee procent weet dat bijna alle landen van de wereld erbij betrokken waren en 41 procent denkt dat een kwart of minder van de wereld betrokken was. Ruim een kwart geeft aan geen idee te hebben.

nationaalonderzoek

En hoe was het gesteld met de kennis die jongeren recentelijk hadden van de Tweede Wereldoorlog?

Dat zocht Marc van Berkel uit, een leerkracht aan de HAN, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen . Lees over de resultaten van dat onderzoek het artikel ‘Jongeren weten weinig over de Tweede Wereldoorlog’ op Jongeren weten weinig over de Tweede Wereldoorlog (han.nl).

In dit artikel zit een overzichtje met de trefwoorden ‘kennis’, ‘houding’ en ‘gedrag’ Klik op elk van deze woorden en je krijgt een uitklapvenster te zin met extra informatie.”

Door achtereenvolgens deze drie bronnen over kennis van WOII te lezen, kunnen de leerlingen zelf nagaan of die kennis tussen 2006 en 2018 is toegenomen, afgenomen of op hetzelfde niveaus is gebleven. Dat is van belang voor de vorming van hun mening over de wenselijkheid van onderhoud van oorlogsmonumenten die buiten staan.

 

verwante lessen

Login Form