Beter beheer oorlogsmonumenten - voor de docent: erfgoed

 
Nederland heeft ongeveer 3.500 monumenten die herinneren aan de Duitse bezetting van ons land tijdens de Tweede Wereldoorlog. In nagenoeg iedere gemeente in Nederland zijn er een of meer van te vinden. Deze oorlogsmonumenten moeten worden verzorgd en onderhouden, want ze vormen een kwetsbaar erfgoed. In sommige gemeenten worden oorlogsmonumenten goed verzorgd, maar soms weten lokale overheden niet goed raad met het onderhoud ervan. Die kunnen bij het Nationaal Comité 4 en 5 Mei een handleiding bestellen waarin wordt uitgelegd hoe ze bij het onderhoud van oorlogsmonumenten te werk kunnen gaan. Die handleiding heet “Beleidshandreiking Beheer en Behoud Oorlogsmonumenten”. In deze handleiding vertellen enkele mensen die oorlogsmonumenten beheren waarom ze het belangrijk vinden dat ze het doen.

kransen

Maar hoe belangrijk is het tegenwoordig nog om oorlogsmonumenten in goede staat te houden zodat ze ook in de toekomst hun eigen verhaal kunnen vertellen over de Tweede Wereldoorlog in Nederland? En waarom is het nog steeds belangrijk. Of juist minder belangrijk? Deze opdracht biedt leerlingen de gelegenheid om daar eens goed over na te denken en er hun mening over te vormen.

 

verwante lessen

Login Form