Kabouter Goederaad - voor de docent: leerdoelen

 

  • De leerlingen hebben gezien waardoor er vanaf het uitbreken van de Tweede Wereldorlog een steeds grotere schaarste aan consumptiegoederen was in Nederland.
  • De leerlingen hebben gezien hoe de Nederlandse overheid voor en na de Duitse inval in Nederland inspeelde op die toenemende schaarste en kunnen uitleggen welke rol Rijksbureaus hierin kregen.
  • De leerlingen kunnen uitleggen waarom het Rijkskolenbureau te midden van de overige Rijksburaus een bijzondere plaats kreeg tijdens de bezetting.
  • De leerlingen hebben gezien waarom en wanneer de Duitse bestuurders van Nederland een voorlichtingscampagne rond energiegebruik bedacht en voerde.
  • De leerlingen hebben gezien welke communicatiemiddelen hiertoe beschikbaar waren.
  • De leerlingen hebben gezien hoe de rol van Kabouter Goederaad als reclamefiguur verschilde van die van andere reclamefiguren.

 

verwante lessen

Login Form