Kabouter Goederaad - bron: advertenties

 
In 1943 verscheen Kabouter Goederaad in diverse adverenties in kranten en weekbladen. De tekening van Kabouter Goederaad ging vaak vergezeld met een stichtende leus.

kabouter grens

De oudste advertentie die we in de krantenarchieven hebben gevonden, was van 15 januari 1943. De laatste die we konden vinden was van 17 maart van dat jaar. De advertenties verschenen onder meer in Leidsch Dagblad, Rijnbode, Nieuwsblad van het land van Heusden en Altena de Langstraat en Bommelerwaard, Dagblad voor Noord-Holland, het (Zeeuwse) Eilanden-nieuws, de Landstaat in Zeeland en waarschijnlijk in nog veel meer kranten en weekbladen die niet bewaard zijn gebleven.

kabouter advertenties01

kabouter advertenties02

kabouter advertenties03

 

verwante lessen

Login Form