Kabouter Goederaad - bron: gedicht

 

nafIn 1942 werden de bestaande vakbonden verboden. Alle bezittingen en vermogens gingen over naar de nieuwe vakbond 'Nederlandsche Arbeidsfront' (afgekort tot NAF) onder leiding van een NSB'er.

Later dat jaar werden mannen gedwongen om in Duitsland te gaan werken, de zogenaamde 'arbeitseinsatz' ('arbeidsinzet'). In de 'Arbeid', het orgaan van het NAF, was veel (positief) nieuws te lezen over hoe het de arbeiders in het buitenland verging. De vrouwen in het thuisfront kregen allerlei tips hoe ze met de toenemende schaarste moesten omgaan. De rubriek 'De onhandige huisvrouw' beloonde haar lezeressen met een geldprijs voor goede tips.

In de weekeditie van vrijdag 14 mei 1943 in de 'Arbeid' komen we ook Kabouter Goederaad tegen:

"Bij de inzendingen waren ook ditmaal veel gedichten. Een extra prijsje van fl1,- zal worden gezonden aan mej. N. A. Bakker, hotel "Oranje Nassau", Stationsplein, Arnhem, die haar inzending keurig verzorgde en daarbij het hier volgende gedicht inzond:

Mevrouwtje, mevrouwtje, wat zult u straks doen,
Als u niet uitkomt met uw rantsoen!
U zit hier te slapen met radio aan.
Waarom die lamp niet even uitgedaan?
Kan u dan niet wat zuiniger zijn?
Uw electriciteitsrantsoen is toch al zoo klein.
Doe uit die radio, als u dut,
Doe uit die lamp, zij heeft geen nut.
Kabouter Goederaad waarschuwt weer,
Dus zorg er voor, 't gebeurt niet meer.

 

verwante lessen

Login Form