Arbeidsinzet in Duitsland

Twerving1oen Duitsland op 10 mei 1940 Nederland bezette en de Duitse regering de Oostenrijker Seiss-Inquart aanstelde als rijkscommissaris van Nederland, bleef het dagelijks leven voor de gemiddelde Nederlander min of meer hetzelfde. Maar dat veranderde onder het bewind van Seiss-Inquart en diens opvolger Rauter, met name voor mensen met een baan en voor werkzoekenden. Die verandering hing samen met het verloop van de Tweede Wereldoorlog buiten Nederland. Er ontstond in Duitsland een tekort aan arbeidskracht en kreeg het land steeds meer behoefte aan buitenlandse arbeidskrachten. Die zochten de Duitsers onder meer in Nederland. Zo kwamen er Nederlanders in de Arbeidsinzet terecht. Of anders gezegd: deze Nederlanders gingen in Duitse dienst.

verwante lessen

Login Form