Arbeidsinzet in Duitsland - opdracht

 

opdrachtWaarom wilde de Duitsers steeds meer buitenlandse arbeidskrachten voor het land laten werken?
Welke gebeurtenissen en ontwikkelingen in de oorlog deden de behoefte van Duitsland aan buitenlandse arbeidskrachten almaar toenemen?
Welke maatregelen nam het Duitse bestuur in Nederland achtereenvolgens om steeds meer Nederlandse arbeidskrachten te laten werken voor en in Duitsland?
Wat valt je op als je die maatregelen met elkaar vergelijkt?
Hoe is dat te verklaren aan de hand van hoe gunstig of ongunstig de oorlog voor Duitsland verliep?

Dat zoek je uit in bronnen over de werving van Nederlandse arbeidskrachten door het Duitse bestuur te bestuderen en achtergrondinformatie te raadplegen over het verloop van de Tweede Wereldoorlog in Europa en het Middellands Zeegebied.

 

verwante lessen

Login Form