Arbeidsinzet in Duitsland - dit ga je doen

 

werkinuitvoeringeenuurVoor deze opdracht krijg je 1 lesuur de tijd.  Je maakt de opdracht samen met enkele klasgenoten. Daarna volgt een korte nabespreking met de hele klas.

Je leerkracht deelt de klas in vijf groepen in. Iedere groep kiest één bron en leest die.

Stel een proclamatie op over de werving van arbeidskrachten die aansluit bij de bron. Een proclamatie is een affiche of advertentie in een dagblad waarin de overheid een mededeling doet aan alle burgers.

Schrijf bij je proclamatie een toelichting  waarin je laat zien welke gebeurtenissen en ontwikkelingen in de oorlog elders in Europa en in het Middellands Zeegebied volgens jou aanleiding hebben gegeven om deze proclamatie op te stellen. Raadpleeg hierbij de tijdbalk op   of zoek zelf op internet naar gebeurtenissen en trends die van invloed kunnen zijn geweest op het wervingsbeleid dat in deze bron is beschreven.

Het is ondoenlijk om bij het opstellen van de proclamatie de spelling uit de jaren ’40 van de vorige eeuw na te bootsen. Hou de spellingregels van nu aan.

Lever je proclamatie met toelichting in bij je leerkracht. Die kijkt ze na.

Ter afsluiting van de les houdt je leerkracht een korte nabespreking met de hele klas waarbij hij of zij  de vijf verschillende proclamaties laat zien die in werkelijkheid zijn opgesteld om arbeidskrachten te werven. Dan kun je je eigen proclamatie vergelijken met de bijpassende proclamatie die tijdens de bezettingsjaren is opgesteld.

 

verwante lessen

Login Form