De bevrijding van Nederland - voor de docent: info

 
Voor deze les trekt u 2 lesuren uit. Hiervan ruimt u het eerste uur in voor in groepen onderzoeken van het verloop van operatie Market Garden. De resterende tijd gebruikt u om de leerlingen per groep de resultaten van hun onderzoek te laten presenteren.

Deel de klas in zeven groepen in. Geef elke groep een exemplaar van de landkaart van Zuid- en Oost-Nederland of verwijs naar de kaart op de Grote Bosatlas.

De leerlingen lezen eerst ‘Bron: Operatie Market Garden' lezen. Daarna kiezen ze een van de zeven onderwerpen van operatie Market Garden voor hun onderzoek. Voor elke de zeven onderwerpen is op de website liberationroute.cmo/nl/ een aparte webpagina met tekst en soms ook een audiofragment ingeruimd alsmede een kaart. Geef aan dat de leerlingen minstens één externe bron erbij zoeken. 

De zeven presentaties samen geven een totaalbeeld van het verloop van operatie Market Garden, de mislukking ervan en verklaringen voor die mislukking.

Van de zeven landkaarten met toelichting is een tentoonstelling te maken. Dat kan met panelen of online.

Uitwerking
Landkaart SiegfriedlinieDe Duitse strijdkrachten hadden tijdens de Tweede Wereldoorlog langs de oostgrens van Frankrijk en België een verdedigingslinie opgetrokken om te voorkomen dat de Geallieerden vanuit Noord-Frankrijk Duitsland intrekken. Deze linie heette de Siegfriedlinie. De linie liep niet helemaal door tot aan Nederland. Daarom dachten de Geallieerden dat ze vanuit België, dat ze al hadden bevrijd, een doorbraak konden forceren naar Arnhem en van daaruit Duitsland in richting Berlijn. Hiertoe zouden boven een gebied tussen Arnhem en Eindhoven duizenden parachutisten worden neergelaten die bruggen in dit gebied in handen moesten zien te krijgen en te houden. Vanuit een gebied langs het Schelde-Maaskanaal in België zou een grote troepenmacht over de grond naar Arnhem oprukken. De gedropte parachutisten zouden er voor zorgen dat die troepen de bruggen over konden komen.

Voor deze opzet werd gekozen omdat het gebied waar de operatie zou plaatsvinden doorsneden wordt door twee grote rivieren en meerdere kanalen.
De opmars van de grondtroepen liep vertraging op waardoor de gedropte parachutisten langer moesten zien stand te houden dan men had verwacht. In Arnhem liep de opmars zelfs helemaal vast en moesten duizenden Geallieerde soldaten die op de noordoever van de Rijn, die in handen was gebleven van de Duitsers, worden geëvacueerd naar een plek ten zuiden van de Rijn waar de Geallieerden de Duitsers al hadden verdreven.

De vertraging van de opmars van de Geallieerde grondtroepen en de uiteindelijke mislukking van Operatie Market Garden waren te wijten aan:

  • onverwacht sterke tegenstand van Duitse troepen die in het gebied van de operatie waren. Dat kwam met name omdat er twee Duitse pantserdivisies gelegerd waren in de buurt van Arnhem die zich in de strijd konden mengen.
  • ongunstige weersomstandigheden. Door dichte mist tijdens operatie Market Garden konden een tijd lang geen vliegtuigen in Engeland opstijgen met nieuwe voorraden voor de troepen die aan de operatie meededen.
  • slechte radioverbindingen tussen Geallieerde eenheden tijdens de operatie.

 

Eindtermen voor HAVO en VWO
Domein A: Vaardigheden
Subdomein A1: Geografische benadering
1. De kandidaat kan de geografische benadering adequaat hanteren. Hij kan in dit verband:
a. geografische informatie selecteren, verwerken en weergeven;
b. geografische vragen herkennen en zelf formuleren;
c. de . de geografische werkwijzen toepassen bij het formuleren en beantwoorden van geografische vragen. geografische werkwijzen toepassen bij het formuleren en beantwoorden van geografische vragen.

 

verwante lessen

Login Form